Kontakt

Sun Partner Małopolska Sp. z o.o.

Siedziba firmy

 ul. Nad Drwiną 10, 30-741 Kraków

  (+48) 790 624 780

Biuro czynne
pon-pt. 8.00 – 16.00

Magazyn czynny
pon-pt. 8.00 – 15.00

Zespół

DOMINIKA MĘDRECKA

Transport i logistyka

  (+48) 790 624 780

Paweł Jardel

Sprzedaż i cięcie papieru

  (+48) 535 570 061

Zbigniew Jardel

Zakupy

  (+48) 790 660 790

Rafał Wołoszyński

Usługi poligraficzne

  (+48) 535 660 790

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000429304, NIP: 6793084146, Regon: 122631855, BDO: 000048559